Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Danh Sách Thành Viên Clb 2017

TÊN

THÁNH

HỌ

TÊN

NĂM

SINH

GIÁO XỨ

ĐTDĐ

EMAIL

01

Đôminicô

Võ Kì

Anh

1998

Kim Châu

01648-838-299

 

02

Luxia

Đỗ Thị Lục

Anh

1994

Tịnh Sơn

057-3640-323

 

03

Phaolô

Nguyễn Phúc Hoàng

Anh

1996

Đa Lộc

0981-966-981

[email protected]

04

Anna

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

1996

Bàu Gốc

   

05

Maria

Huỳnh Thị Ngọc

Bích

2000

Phú Hòa

0553-842-770

 

06

Anna

Dương Thị Thái

Chân

1995

Ngọc Thạnh

01663-451-575

056-3741-257

[email protected],

07

Anna

Nguyễn Trần Ngọc

Châu

2001

Xuân Quang

0946810510

 

08

Matta

Mai Thị Kim

Cúc

 

Tuy Hòa

   

09

Anna

Lê Thị Hồng

Đào

1999

Cây Rỏi

01676592668

 

10

Anna

Lê Thị Mỹ

Diệu

1994

Gò Thị

01643-033-602

 

11

Maria

Nguyễn Thị Hồng

Diệu

2003

Cù Lâm

01646862206

 

12

Maria

Nguyễn Thanh Ánh

Đông

2006

Ngọc Thạnh

0905-023-099

 

13

Maria

Trần Thị Kim

Dung

2002

Tuy Hòa

0573-825-451

 

14

Maria

Bùi Thị Mỹ

Duyên

2001

Gia Chiểu

0986-588-329

 

15

Maria

Đồng Thị Bích

Duyên

1996

Đồng Tre

01669-281-709

[email protected],

16

Maria

Ngô Thùy

Duyên

2000

Ngọc Thạnh

   

17

Têrêxa

Lê Thị Mỹ

Duyên

1999

Tuy Hòa

01674-802-551

 

18

Anê

Thái Thị Thu

Giang

2001

Cây Rỏi

   

19

Maria

Nguyễn Thị Thảo

Giang

1998

Phú Hữu

01696-982-441

 

20

Madalena

Trần Nguyễn Quỳnh

Giao

 

Cây Rỏi

   

21

Anê

Lê Thị Thanh

1999

Vườn Vông

01639612852

[email protected]

22

Anna

Vy Nguyễn Mai

Hạ

2001

Phú Hòa

01259277460

 

23

Maria

Trần Thị Mỹ

Hạnh

2000

Cây Rỏi

   

24

Anna

Nguyễn Thị

Hậu

 

Phú Hòa

   

25

Maria

Trịnh Thị

Hiền

2000

Tuy Hòa

   

26

Gioakim

Nguyễn Hoàng

Hiệp

2000

Trường Cửu

01647-807-685

 

27

Giuse

Lê Nguyễn Minh Hoàng

Hiếu

 

Gò Thị

   

28

Anna

Nguyễn Hải

Hòa

1999

Cây Rỏi

   

29

Maria

Đặng Khánh

Hòa

1998

Tân Dinh

(01289-875-740)

[email protected],

30

Maria

Nguyễn Thị Thuy

Hồng

2005

Ngọc Thạnh

01648-788-543

 

31

Maria

Huỳnh Thị Thu

Hương

1998

Cây Rỏi

01658-836-930

 

32

Maria Madalena

Trần Thị

Hường

1996

Trà Kê

0987-902-827

[email protected],

33

Maria

Trương Thị

Hữu

1998

Kim Châu

01672087187

 

34

Phêrô

Lê Đức

Huy

1997

Sơn Nguyên

01634-629-338

[email protected],

35

Anna

Nguyễn Thị Mỹ

Huyền

2004

Gò Thị

   

36

Maria

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

1994

Mằng Lăng

0988-655-524

[email protected],

37

Phêrô

Ngô Gia

Hy

1994

 

0902-610-308

 

38

Gioakim

Nguyễn Vũ Hồng

Kha

1995

Cây Rỏi

01647-045-690

01696-601-022

[email protected],

39

Phêrô

Nguyễn Minh

Khả

1998

Cây Rỏi

01647-045-690

 

40

Maria

Nguyễn Thị Mỹ

Kiều

1998

Cù Lâm

01638-495-981

 

41

Maria

Thân Thị Hồng

Kiều

1993

Cây Rỏi

01669-150-555

056-385-2881

[email protected],

42

Giuse

Trần Văn

Lài

1994

Cù Lâm

01636-144-920

[email protected],

43

Anê

Đinh Thị Hoàng

Lan

1995

 

01653-767-129

[email protected],

44

Anê

Trần Thị Cẩm

Lệ

1995

 

01654-685-296

[email protected],

45

Anê

Lê Nữ Thùy

Linh

1998

Phú Hòa

01652-931-977

 

46

Isave

Lê Thị Phương

Linh

2000

Phú Hòa

012652931977

 

47

Maria Madalena

Nguyễn Thị Thanh

Linh

 

Gò Thị

   

48

Maria

Trần Thị Hạ

Long

1998

Phú Hòa

   

49

Maria

Nguyễn Thị Trúc

1994

Kiên Ngãi

01687-551-016

[email protected],

50

Anê

Nguyễn Thị Cẩm

Lụa

2002

Phú Hữu

   

51

Phêrô

Kiều Tấn

Lực

1999

Cây Rỏi

   

52

Anna

Hồ Thị Trúc

Ly

1997

Mằng Lăng

   

53

Isave

Nguyễn Thị Phương

Ly

1995

Bàu Gốc

01664-206-452

[email protected],

54

Madalena

Huỳnh Võ Cẩm

Ly

2002

Vườn Vông

   

55

Têrêxa

Nguyễn Thị

Mận

1999

Cây Rỏi

01686-339-860

 

56

Anê

Nguyễn Thị Thảo

My

2001

Quảng Ngãi

   

57

Maria

Nguyễn Thị Trà

My

2001

Cây Rỏi

(01697-217-874)

 

58

Matta

Nguyễn Thị Aí

My

2000

 

01672-702-985

 

59

Mátta

Thái Thị Diễm

My

2000

Cây Rỏi

(0566-551-929)

 

60

Cêcilia

Lê Thị Thu

Na

 

Phú Hữu

   

61

Maria Goretti

Lê Thị Ry

Na

1998

Phú Hòa

01292-118-621

[email protected],

62

Maria

Lê Thị Quỳnh

Nga

2000

Tuy Hòa

0573825451

 

63

Anna

Lê Thị Thanh

Ngân

1998

Kim Châu

01222-481-411

 

64

Anna

Nguyễn Hoàng

Ngân

1996

Trường Cửu

056-6514-818

 

65

Matta

Vy Nữ Kiều

Ngân

1999

Phú Hòa

(01283-284-808)

[email protected],

66

Anna

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

1996

Tuy Hòa

0969129303

[email protected],

67

Maria

Lê Minh

Ngọc

2002

Xuân Quang

   

68

Maria

Lê Thị Thu

Nhã

2001

Phú Hữu

   

69

Inhaxiô

Kiều Quang

Nhân

 

Cây Rỏi

   

70

Pherô

Hồ Hoài

Nhân

2002

Vườn Vông

01238-614-165

 

71

Anna

Nguyễn Thảo

Nhi

2000

Trường Cửu

01638-644-518

 

72

Catarina

Cao Quỳnh Trường

Nhi

2005

Mằng Lăng

01698.728085

[email protected],

73

Luxia

Nguyễn Thị Hồng

Nhi

1997

Tân Dinh

01643-946-445

 

74

Maria

Kiều Nguyễn Yến

Nhi

 

Cây Rỏi

 

[email protected],

75

Maria

Nguyễn Thị Hồng

Nhi

 

Châu Me

   

76

Têrêxa

Đậu Cao Hoàng

Nhi

2000

Tuy Hòa

0573-825-451

 

77

Agata

Võ Quỳnh

Như

2002

Phú Hữu

   

78

Maria

Nguyễn Thị Trúc

Như

 

Tuy Hòa

   

79

Maria

Phan Nguyễn Cẩm

Nhung

1999

Tân Quán

01683-418-874

 
 

Anê

Nguyễn Thị

Nữ

2001

Châu Me

01656979653

[email protected],

80

Anê

Nguyễn Hạnh

Nữ

2001

Vườn Vông

0964081280

 

81

Phaolo

Trần Vĩnh

Phú

2003

Vườn Vông

0902857188

 

82

Lucia

Trương Thị Diễm

Phúc

2001

Cây Rỏi

(01657-714-876)

 

83

Anê

Võ Thị

Phương

1994

Mằng Lăng

01662-873-298

[email protected],

84

Anna

Nguyễn Thị Lan

Phương

1999

Trường Cửu

   

85

Maria

Huỳnh Thị Lan

Phương

1999

Châu Me

(01688-313-927)

 

86

Gioakim

Nguyễn Minh

Quân

 

Ngọc Thạnh

   

87

Isave

Phạm Thị Kim

Quanh

1999

Mằng Lăng

01697-549-400

 

88

Anna

Lê Thị Như

Quỳnh

1994

Sông Cầu

   

89

Anna

Lý Hương

Quỳnh

1997

 

01684591595

 

90

Maria

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

1996

Châu Ổ

   

91

Maria

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

1999

Chợ Mới

(0973-177-839)

 

92

Maria

Huỳnh Thị Diễm

Quỳnh

1999

Cây Rỏi

   

93

Matta

Võ Trịnh Như

Quỳnh

2001

Phú Hòa

   

94

Anna

Trần Phương

Sanh

1996

Vườn Vông

01675-711-734

[email protected],

95

Anê

Nguyễn Thị

Son

1994

Phú Hòa

01632-838-533

 

96

Anrê

Võ Thành Hoàng

Sơn

2001

Bàu Gốc

(01202-328-051)

[email protected],

97

Gioankim

Nguyễn Đức

Tài

2000

Vườn Vông

   

98

Giuse

Mai Đức

Tây

 

Ghềnh Ráng

01694-935-062

[email protected],

99

Phero

Phạm Đình Phi

Thái

1999

Tân Quán

   

100

Phanxica

Nguyễn Thị Hồng

Thắm

1994

Tân Dinh

0985-401-670

(01636-671-124)

[email protected],

101

Anê

Nguyễn Thị Kim

Thạnh

1996

Phú Hòa

01678-515-761

 

102

Maria

Huỳnh Thị Dạ

Thảo

1999

Châu Me

   

103

Phanxica

Nguyễn Thị Ngọc

Thảo

1993

Bầu Gốc

0164.2492080

[email protected],

104

Isave

Nguyễn Bảo

Thi

1997

Trường Cửu

01642-709-755

[email protected],

105

Maria

Nguyễn Thị Mỹ

Thơ

2002

Vườn Vông

   

106

Maria

Đoàn Thị Ái

Thoa

2003

Cây Rỏi

   

107

Maria

Nguyễn Thị Minh

Thư

2001

Cù Lâm

01665150396

 

108

Maria

Lê Minh

Thư

2001

Trường Cửu

01677794819

 

109

Teresa

Võ Thành Hoàng

Thư

1998

Bàu Gốc

01696903760

[email protected],

110

Anê

Dương Trần Thương

Thương

1996

Châu Ổ

01657-538-406

[email protected],

111

Luxia

Huỳnh Thị Kim

Thương

2001

Cây Rỏi

(01698-459-512)

 

112

Anna

Hồ Thị Thúy

Thy

2000

Cây Rỏi

   

113

Maria

Nguyễn Huỳnh Yến

Tiên

 

Phú Hữu

   

114

Anna

Nguyễn Thị Thanh

Trà

2003

Ngọc Thạnh

0962056177

[email protected]

115

Teresa

Thái Thị Mỹ

Trà

2002

Cây Rỏi

   

116

Agata

Huỳnh Thị Ngọc

Trâm

1996

Bàu Gốc

01665-174-748

[email protected],

117

Maria

Võ Thị Kim

Trâm

2000

Chợ Mới

   

118

Maria

Trịnh Hoài

Trân

1998

Mằng Lăng

01665-710-209

[email protected],

119

Maria

Nguyễn Ngọc Nhã

Trân

2002

Kim Châu

   

120

Maria

Nguyễn Thị Huyền

Trang

2003

Tuy Hòa

0573-825-451

 

121

Matta

Trần Thị Huyền

Trang

2000

Cây Rỏi

01644-811-588

 

122

Maria

Nguyễn Thị Hồng

Trinh

1996

Phú Hòa

(01682-147-347)

 

123

Antôn

Nguyễn Quang

Trường

1995

Châu Me

01685-428-173

 

124

Matta

Võ Thị Thu

Uyên

1999

Phú Hòa

(01224-478-677)

[email protected],

125

Đôminicô

Nguyễn Đình

Văn

1998

Gò Thị

01629-286-263

 

126

Catarina

Cao Thị Tường

Vi

2000

Mằng Lăng

01698.728085

[email protected]

127

Matta

Nguyễn Thị Thúy

Vi

 

Phú Hữu

   

128

Têrêxa

Nguyễn Thị Kim Khánh

Vi

2000

Tuy Hòa

0573825451

 

129

Maria

Nguyễn Thị Kim

Viễn

1996

Phú Hòa

01676-047-653

[email protected],

130

Giuse

Nguyễn Mậu Linh

1996

Kỳ Tân

01656-786-264

[email protected],

131

Inhaxiô

Nguyễn Hoàn

2003

Quảng Ngãi

01663-264-867

 

132

Tôma

Nguyễn Hoàng Anh

1999

Xuân Quang

01654175437

[email protected],

133

Maria

Thái Hoàng Thảo

Vy

 

Xuân Quang

   

134

Têrêxa

Trần Nguyễn Vy

Xuyên

2003

Cây Rỏi

   

135

Maria

Phan Thị Thu

Ý

2000

Bàu Gốc

(0984-958-542)

 

136

Anna

Thái Thị Diễm

Yến

2002

Cây Rỏi

(0566-551-929)

 

137

Matta

Võ Thị Kim

Yến

2001

Phú Hòa

(01224-478-677)

 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét