Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Con Chúa

* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)

          Noi gương Chúa Giêsu
               Con yên mến nhà thờ
            Tâm hồn như trẻ thơ
         Mong Chúa luôn ngự đến

               Là con Chúa ta nên
                  Thứ tha cho người khác
                    Giúp con thuyền trôi lạc
                      Cập bến bờ yêu thương

            Sẵn sàng đi muôn phương
         Lấy Tin Mừng soi lối
     Xé bức màn tội lỗi
 Đem tình Chúa chiếu soi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét