Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Cỏ Dại Dâng Chúa

* Maria Lê Minh Ngọc (Gx. Xuân Quang)

Cho con làm gió mát
Từ vườn hoa Thiên Đàng
Hương nội cỏ thơm ngát
Khắp thế trần bình an

  Cho con làm ánh sáng
   Thân mang đầy đức tin
  Gieo rắc qua năm tháng
  Ca tụng Chúa uy linh 
  Cho con làm mây trắng
    Từ thế trần bay lên
   Mang theo đầy giọt nắng
                                                        Cùng cảm tạ Chúa trên 

                                    Cho con làm cỏ dại    
                                                                               Ngày đêm theo Chúa Trời
                                                                         Niềm tin con vững mãi
                                                                           Suốt đời theo Chúa thôi.

  

Đăng nhận xét

0 Nhận xét