Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tìm ChúaKỷ niệm khóa Linh Thao
Qui Hòa 01-07.08.2017

Có mt ngày tâm hn bình an l
Sóng n ào, bão t đã nguôi xa...
Con tìm về, lòng khao khát thiết tha
Mong nếm trãi tình Cha đầy du ngt

Qua năm tháng, cy vào lòng thương xót
M trái tim đón tng git yêu thương
Luôn cn Ngài để khuya sm ta nương
Tin Chúa vn dõi theo đường con bước...

Con vn biết Chúa du dàng yêu trước
Cho đời con luôn hạnh phúc an lành
Chiếc thuyn hn tuy rt đỗi mong manh
Cy da Chúa trước tròng trành định mnh

Chúa sp xếp, đất Qui Hòa con đến
Được cha lành bao tt bnh by lâu
Con hiu rng tình Chúa rt thm sâu
Hc im lng để bt đầu tìm Chúa...


Tác giả: Huỳnh Hoa

Đăng nhận xét

0 Nhận xét