Banner top

Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Mẹ


* Têrêxa Đậu Cao Hoàng Nhi (Gx.Tuy Hòa)Tìm về nơi ấy ngày xưa
Fatima đó mẹ đưa ba điều
Mẹ luôn nhắc nhở con yêu
Hãy năng lần hạt sớm chiều nghe con!

Tình yêu sẽ mãi vuông tròn
Nếu con sám hối thật lòng ăn năn
Hy sinh cầu nguyện siêng năng
Tôn sùng tim Mẹ nhớ rằng yêu thương.

Vòng tay Mẹ rộng muôn phương
Đỡ nâng từng bước từng đường ta đi
Ba điều Mẹ dặn khắc ghi
Con ơi cố gắng thực thi vâng lời

Tình thương của Mẹ cao vời
Mở đường dẫn lối, nước trời cao sang.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét