Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Luật Yêu Thương

Dzuy Sơn Tuyền

Yêu thương là chu toàn lề luật.Rm.13,10b.Luật của Chúa, luật yêu thương
Sống Luật Chúa, chẳng tơ vương hận thù
Luật của Chúa, luật nhân từ
Sống Luật Chúa với tâm tư chân thành.
Luật của Chúa, luật nhân lành
Sống luật Chúa với tâm tình thứ tha
Không hờn giận, không can qua
Sống luật Chúa, sống thật thà thẳng ngay
Cho con tuân giữ đêm ngày
Sống luật Chúa với tràn đầy yêu thương

Đăng nhận xét

0 Nhận xét