Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Đường Về Tạ Ơn

Cát Đen 

Mừng ngày khai mạc Năm Thánh 26-7-2017
400 năm loan báo Tin Mừng tại Giáo phận Qui Nhơn


Tháng bảy Làng Sông mưa hồng ân
Chốn xưa còn thắm gót tiền nhân
Gần xa nô nức về hội ngộ
Dệt khúc tạ ơn ngát hương trầm.

Đất xưa hoang cằn nhuốm máu xương
Phù sa bồi đắp chí can trường
Cần mẫn ướp đời Tin - Cậy - Mến
Gieo mầm phục vụ nở yêu thương.

Sóng sánh dạt dào hương lúa non
Ngày mùa trĩu nặng nghĩa vuông tròn
Hậu thế mặn nồng Công - Đức - Phúc
Gương lành lay động dạ sắt son.

Hồng ân cảm tạ bốn trăm năm
Đường Tình còn đó lối xa xăm
Chiên con quấn quít quanh Mục Tử
Như ong góp mật tích thiện tâm.  

Quê đêm nến nhỏ hóa ngàn sao
Nguyện ước ơn trên đổ dạt dào
Cho muôn xứ sở thơm tình Chúa

Đường về cảm tạ dạ thanh cao.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét