Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Suy Nghĩ Cúi Đầu

Xuân Ly Băng

Trái tim con nhỏ bé,

Tình yêu Chúa bao la,

Lòng Chúa như trời bể,

Đời con giọt mưa sa ...

Chúa là trời ánh sáng,

Con ngọn đèn hắt hiu,

Chúa quang minh vô hạn,

Con một tia nắng chiều ...

Chúa chính là hiện hữu,

Không có thủy có chung,

Đời con một chút xíu,

Như giọt nước miệng thùng ...

Chúa chính là tồn tại

Tuyệt đối và vô biên

Kỳ dư là tương đối

Chuyển dịch và biến thiên

Đá vàng, ai hỏi tuổi?

Núi sông tự bao giờ?

Nhìn sao mỗi đêm tối,

Thân con thật bé thơ ...

Rồi ra biến dịch hết:

Biển cả thành nương dâu.

Sinh ly và tử biệt

Con suy nghĩ cúi đầu ...

Xin nhận con, lạy Chúa,

Vào thế giới Vĩnh Hằng

Thanh bình trăm muôn thuở,

Là Vương Quốc Thánh Tâm.

____________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét