Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ngọn đèn chầu

Maria Nguyễn Thị Quyên –Vinh- 
Ngọn đèn chầu vẫn mãi ở đó
Nơi nhà tạm Giêsu Thánh Thể
Để diễn tả tình yêu Thập Tự
Một tình yêu ôi quá nhiệm mầu.

Ngọn đèn chầu vẫn mãi ở đó
Để nhắc con lui tới mỗi ngày
Nơi nhà tạm lạnh lẽo cô đơn
Nơi nhà tạm Chúa vẫn đợi chờ.

Chờ con tới thưa lên cùng Ngài
Thân con đây là một ngọn đèn
Đèn leo lét khi con sa ngã
Giữa sóng gió bão táp cuộc đời.

Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn thắp lên
Để thân con là ngọn đèn sáng
Sáng hai phần thể xác- tâm hồn
Xin cho con ngọn đèn của Chúa.
…………………………………

Ôi ! ngọn đèn tình yêu và tha thứ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét