Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Tia Nắng Bên Em Nhỏ

Hoa Bên Thập Tự

Chúa là tia nắng mai

Soi vào hồn trẻ nhỏ

Hồn bé thơ để ngỏ  

Hứng lấy những niềm vui

 

Chúa là tia nắng mai

Trong lòng em sáng ngời

Trong ánh mắt vui tươi

Trao Tin Yêu, Phó Thác

Chúa là tia nắng mai

Giữa hồn em trong trắng

Em không đòi hơn, thắng

Học Giê-su khiêm nhường

 

Chúa là tia nắng mai

Tia nắng bên em nhỏ

Bé thơ ơi, đừng ngại

Ở lại với Giê-su.

___________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét