Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Thánh lễ đời con

Anthony Xuân Thắng, OFM

Cần lao giọt nhỏ, hoa trên giấy

Khổ lụy ứ tràn hóa nên thơ

Thánh lễ con dâng đầy khát vọng

Cỏ hoa say mến cõi bụi mờ.

Bàn thờ thánh giá chông chênh quá!

Gập ghềnh nghiêng ngữa bước chân thơ

Yêu Cha lặng kết từng giây phút

Lễ thánh đời con với ước mơ.

 

Hồn trinh vụng dại bao lầm lỡ

Có đáng gì đâu mối tình hờ

Nẻo thơ yếu đuối bao lần ngã

Con vẫn hiến dâng, vẫn đợi chờ.

¯

Xa phố mây về rừng thu vắng

Đồi thông xanh ngắt sánh tầng không

Hỏi có biết chăng hồn cỏ dại

Bao giờ lễ thánh kết hoa lòng?

____________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét