Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Sao Không …

Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Giáo phận Qui Nhơn)


Đời dương thế bao nhọc nhằn lam lũ
Cớ sao người vẫn chưa biết thương nhau?
Cuộc sống này còn chưa đủ gian khổ
Hay lẽ gì mãi rắc gieo đắng sầu?

Phận yếu đuối, mấy ai sống hoàn hảo
Hà cớ gì cứ đoán xét, chê bai?
Sao không bớt cho nhau những phiền não?
Xén bớt buồn mà nối vui thêm dài.

Sao không thử cho nhau bàn tay ấm?
Sao không thử cho nhau nụ cười hiền
Sao không thử cho nhau những nồng thắm?
Sao không thử cho nhau những bình yên?

Lạy Thiên Chúa, là cội nguồn ánh sáng
Xin ban thêm tình yêu nơi mỗi người
Để yêu thương sẽ xóa đi thù oán

Để mỗi ngày đều là những  niềm vui.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét