Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Nước Trời như hôn lễ

Lê Đình Bảng

Tháng Bảy, mùa mưa rồi, đấy em

Sao không củi lửa, không dầu đèn

Hòng khi hôn lễ mà giông gió

Lỡ trở trời, mây giăng tối đen

Chắc hẳn, canh ba, chàng rể tới

Khách đầy nhà, hai họ quan viên

Mừng em ríu rít cô dâu mới

Một gánh tình và một gánh duyên

 

Khấn vái, xin trời quang, tạnh ráo

Khuya nay đi trẩy hội, gieo cầu

Mời em canh thức, chong đèn nhé

Đợi lúc nhà trai sang rước dâu

 

Đêm ấy, về chiêm bao, mộng mị

Thuyền hoa lên, lên ngọn sông đào

Dọc đường lông ngỗng bay như tuyết

Bỗng nhớ nàng khuê các Mỵ Châu

 

Tơ tóc vì đâu ra biếng trễ

Trăm năm đành đoạn mối duyên đầu

Đầy vơi, trăng khuyết hay trăng tỏ

Đôi mắt nào rưng rưng ướt mau

 

Nước của vô thường muôn kiếp trước

Hay dòng tục lụy gởi nghìn sau

Mà sao oan khúc, sao cơ nhỡ

Tư Mã chàng ơi, khúc Phượng Cầu

Tân khách ba nghìn đêm nhã nhạc

Mà trong yến tiệc, ngoài mưa ngâu

 

Nước Trời cũng ví như hôn lễ

Có kẻ đành xôi hỏng bỏng không

Có kẻ ra người dưng nước lã

Cho hay trăm bến, một quê chồng.

________________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét