Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Ngồi Xuống

Trăng Thập Tự

Xin ngồi xuống bên lòng Thầy một lúc

Mà lắng nghe từng nhịp nhẹ đang rung

Của trái tim kiên trì và nhẫn nhục,

Của trái tim yêu mến đến kỳ cùng.

 

Xin ngồi xuống và nhìn bằng mắt Chúa

Phuờng tham ô, bóc lột với Giakêu.

Xin ngồi xuống, vỗ về bằng tay Chúa

Kẻ ốm đau, người lầm lỡ, dân nghèo.

Xin ngồi xuống và lắng theo lời Chúa

Mà yêu thương bằng cõi lòng Cha.

Xin ngồi xuống, lắng theo làn Gió nhẹ

Mà ủi an, khích lệ, thứ tha.

 

Xin ngồi xuống, chung nhịp lòng Con Thảo

Mà mến yêu, thờ phượng Chúa Cha.

Xin ngồi xuống, chung nhịp lòng muôn thuở,

Nhịp hiến dâng và lãnh nhận hải hà.

 

Xin ngồi xuống và xin lắng xuống,

Lắng không gian vào tận cõi vô cùng,

Lắng bây giờ vào vô thuỷ vô chung,

Lắng giọt động vào trong biển lặng.

______________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét