Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Kinh Thánh

Lucia Trương Thị Diễm Phúc (Gx.Cây Rỏi, Gp. Qui Nhơn)
Như ngọn đuốc khơi nguồn ánh sáng
Cuốn Kinh Thánh mở lối thiên đàng
Con say mê kiếm điều bí ẩn
Về Thiên Chúa là Đấng lạ lùng

Như dòng thác cuộn trào sóng nước
Kinh Thánh chan chứa tình Ba Ngôi
Khi tội lỗi dắt con lỡ bước
Đưa con tìm lại Chúa cao vời

Như người thầy bảo ban răn dạy
Con vào đời chập chùng lo toan
Cuốn Kinh Thánh soi đường chân lí
Học khiêm nhường tìm đức khôn ngoan

Hiếm khi có bạn duyên kì ngộ

Kinh Thánh là bạn ở bên con

Đăng nhận xét

0 Nhận xét