Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Khi Bên Con Chẳng Còn Ai

MP Hồng Nhung

Khi bên con chẳng còn ai

Bước chân trẻ thơ cũng dần xa vắng

Tiếng cười, tiếng nói rồi cũng lặng

Chỉ còn một mình con với Chúa mà thôi.

Hình như có lần... con nhớ xa xôi

Người ta buồn cho con, nếu chọn đời dâng hiến

Người ta sợ con đi giữa cuộc đời rồi tan biến

Chẳng có ai chờ, ai đợi cuối đường đi.

Tuổi trẻ nào cũng tới lúc chia ly

Phượng rực rỡ cạn mình trong khoảnh khắc

Làm sao có một tương lai vững chắc

Ở trần gian này ta chỉ thoáng hợp – tan.

Khi bên con không còn những chứa chan

Không ai cả, chính là giờ Chúa nói

Sự việc nối đuôi nhau dẫu một thời sáng chói

Chẳng thể nào bằng phút Chúa ở cùng con.

______________________________________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét