Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Đi tu

* Anê Trần Thị Cẩm Lệ (Gx.Kiên Ngãi, Gp Qui Nhơn)Đường đời lắm lúc quanh co,
Một mình lẻ bóng sợ lo muôn điều.
Bỗng nhiên vào một buổi chiều,
Bên tai thoang thoảng một điều lạ thay.
Nào ai có biết có hay
Tiếng Ngài mời gọi chung tay nước Trời.
Đi tu phục vụ suốt đời,
Rao truyền lời Chúa cho người lầm than.
Đi tu lắm lúc gian nan,
Thói đời trần tục vẫn đang rập rình.
Đi tu cầu nguyện hết mình,
Hiệp cùng Con Chúa kết tình phu thê.
Tình Ngài ấp ủ nên thơ,
Ru con say giấc ngủ mơ về Ngài.
Đi tu nghèo khó cùng ai,
Giữ lời khấn hứa không phai muôn đời.
Đi tu phải biết vâng lời,
Ý riêng từ bỏ theo lời bề trên.
Khó nghèo vâng phục chênh vênh.
Sống đời khiết tịnh phải nên hàng đầu.
Đi tu rồi sẽ về đâu?
Thiên Đàng cõi phúc nơi đâu sánh bằng?
Đi tu là phúc vĩnh hằng,
Chúa thương ban tặng sánh bằng trời cao.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét