Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Hạnh Phúc Nhất Đời

MP Hồng Nhung

 

Viết tặng linh hồn chưa biết Chúa

 

Nếu ai đó trên đời có hỏi

Điều gì hạnh phúc nhất đời tôi

Không nghĩ suy nhiều tôi sẽ nói

Tìm về Thiên Chúa, Đấng yêu tôi

 

Linh hồn tôi đó, Chúa gọi mời

Lên đường chẳng ngại bước xa xôi

Nhịp tim rung động ngay từ ấy

Lời Ngài se sẽ hôn đôi môi

Chẳng biết lấy chi đền đáp Chúa

Một đời ngắn ngủi chốn gian trần

Từng giọt thơ tình tôi chắt lọc

Rượu mừng ngày Chúa đã thi ân

 

Cho tôi thành Người yêu của Chúa

Khoác lên mình chiếc áo Tình Yêu

Mãn nguyện tung hồn lên cao ngất

Cửa Trời đã mở: cõi huyền siêu

_____________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét