Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Góc Cầu Nguyện (4)


L
    ạy Chúa,
    một ngày trôi qua
    Chúa cho con biết bao nhiêu là thời gian.
Giờ con ngủ, giờ con ăn
giờ con học, giờ con chơi,
giờ con thư giãn và tự do sáng tạo...
Vậy mà con cứ làm rối tung cả lên,
con phung phí thời gian
và sử dụng giờ giấc sai mục đích.

Có những khoảng thời gian
lẽ ra phải dành cho Chúa
con lại dùng để suy nghĩ vu vơ.
Những khoảng thời gian để chu toàn trách nhiệm
con cứ thả trôi cách vô tâm hững hờ.
Có những lúc con ngồi trước mặt Chúa
biết Chúa đang hiện diện trước mặt con,
được một lúc thì tâm trí con lại bay theo bao điều vớ vẩn...

Chỉ một thời khóa biểu cho mình thôi
mà con còn không sắp xếp nổi,
thì làm sao con quản lí được
muôn vàn ân huệ mà Chúa ban?
Chỉ là thời gian sống của mình thôi
mà con còn không làm chủ được,
thì làm sao con làm chủ được chính mình
làm sao con còn làm được chuyện gì lớn lao to tát?

Lạy Chúa,
con cần được Chúa dạy dỗ
và con cũng cần cộng tác với Chúa.
Xin Thánh Thần Chúa hướng dẫn con từng ngày
để con biết sử dụng thời gian Chúa ban cách hợp lý
hầu làm đẹp ý Chúa và sinh ích cho con.
Xin Chúa kiên nhẫn với con, và xin đừng rút lại
tình thương và ân huệ mà Chúa đã dành cho con.

Tác giả: Ngô Tử
Bài tham gia mục "Góc Cầu Nguyện", 
xin gởi về địa chỉ email: [email protected]

Đăng nhận xét

0 Nhận xét