Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Góc Cầu Nguyện (3)  L 
 ạy Chúa
con là mt người tr
mi tp tành viết văn và làm thơ.
Văn thơ cho con nhiu nim vui
giúp con din đạt chính mình
dy con kiên nhn lng chìm tht sâu,
để t trong thế gii vô hình ca cõi lòng
con bước ra thế gii hu hình ca câu t và ch nghĩa
ca ý t và vn điu, ca nhng s đip và bài hc...

Nhưng ly Chúa,
văn thơ cũng lưu li trong con rt nhiu trăn tr dn vt.
Vi văn thơ, con không ch được sng vi nhng kh năng
nhưng còn phi sng vi nhng gii hn ca chính mình.
Nhng cm nghim và tâm tình mà văn thơ mang li
không ch có ngt ngào, nhưng còn là vt v đắng đót.

Có lúc con ngi hàng gi trước mt trang giy trng
mà bao nhiêu câu ch và li hay ý đẹp đều tan biến,
con như lc lõng và b b rơi
không chút tâm tình và cm hng.
Có nhng lúc lòng ngp tràn ý tưởng
nhưng con không biết phi din đạt làm sao,
con thy mình bt tài và vô dng
trước nhng rung động và cm xúc
vô phương din đạt gii bày...

Ly Chúa,
người ta vn nói: văn là người.
Nếu làm người chưa hay,
tht khó để có th viết cái gì hay được.
Nếu con ch sng hi ht và vô tâm,
tht khó để viết được điu gì sâu sc.

Hc viết văn là hc làm người.
Xin dy con bt đầu t chính bn thân con
để nhng điu con viết ra t tn đáy lòng mình
là nhng li nguyn đơn thành và chân tht.

Xin ra khi con nhng ngôn t giáo điu và sáo rng,
để văn thơ không b s dng như là phương tin
và ngòi bút không b gượng ép b cong
ch để phc v cho mc đích kiêu ngo và ích k.
Xin dy con biết làm m đi cái tôi ca mình,
để dung mo ca Chúa được sáng lên.
Xin giúp con b bt đi li ca mình,
để Li ca Chúa được nhc đến.

Mi ln viết là mt ln con lên đường tìm Chúa
xin dn con băng qua nhng th thách ca sa mc
để tiến v Đất ha cuc đời con.


Tác giả: An Phú Hòa
Bài tham gia mục "Góc Cầu Nguyện", 
xin gởi về địa chỉ email: [email protected]

Đăng nhận xét

0 Nhận xét