Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Xin Cho Tôi Lòng Tin

Lê Đình Bảng

Cho tôi một lòng tin

Nhỏ nhoi như hạt cải

Cho tôi làm cỏ dại

Ở bên đường không tên

 

Tôi yếu đuối như sên

Tôi trơ thân gỗ mục

Hãy gọi tôi tỉnh thức

Lập lòe một que diêm

Tôi trầm tư trong núi

Như một gã tiều phu

Xin làm nhà ẩn tu

Dù bọt bèo rêu rác

 

Ba hồi tôi đói khát

Ba hồi tôi dở điên

Tôi như con dế mèn

Ngủ vùi nơi gò mả

 

Ngọc ẩn mình trong đá

Kho báu giữa đồng không

Người thả lưới trên sông

Có chim, thu, nhụ, đé

 

Vâng ngày mai tận thế

Ai nấy xếp hàng đôi

Hỏi người còn yêu tôi

Rã rời thân bụi cát

____________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét