Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

RABBOUNI

Trần Mộng Tú

Jesus said to her, “Mary” She turned and said to him in Hebrew “Rabbouni” (Which means Teacher)

 

Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ

trong hạt tuyết sáng nay

bay ở ngoài hiên lạnh

vũ trụ đang thay áo

không gian đang cựa mình

Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ

trong một chiếc lá rơi

ở phía bên kia hồ

cánh chim rụt rè đập

sóng nôn nao mơ hồ

Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ

trong lồng ngực của ai

máu nào chẩy không nơi

hơi thở nào bối rối

hạt kinh nào vừa rơi

Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ

trên bông hoa trắng ngần

trong hạt bụi nhỏ nhoi

trang kinh gió vừa lật

ngọn nến cháy lẻ loi

Rabbouni!

Tiếng ai gọi rất khẽ

giữa vườn nho bạt ngàn

vang ở ngoài rừng thông

trên đỉnh núi chót vót

như gọi trên dòng sông

Rabbouni!

Rabbouni!

Rabbouni!

Có phải Thầy đấy không!

Tháng 1/2008

* “Rabbouni” a painting by Silvia Dimitrova

Đăng nhận xét

0 Nhận xét