Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

NHỊP THỞ

Trăng Thập Tự

Hít vào mà đón nhận,
Thở ra mà hiến dâng.
Hít sâu và thở chậm
Cả trí lòng nhẹ lâng.
 
Chúa hoà theo nhịp thở,
Chúa ở trong nhịp tim.
Mong Chúa, con chạy tìm,
Ngay đây trong hiện tại.
 
Chúa ơi xin ở lại
Với trí lòng con luôn.
Cho con giữa vui buồn
Vẫn một niềm nhớ Chúa.
 
Xin chìm sâu cảm tạ,
Xin chìm sâu hiến dâng.
Trong Chúa là Tất Cả
Ngước nhìn mà bâng khuâng.
__________________________


Đăng nhận xét

0 Nhận xét