Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Hát Từ Ngôi Mộ Trống

Lê Đình Bảng

Thôi, dọn lòng không, như mộ trống

Tiếc gì rơi rớt những vàng hương

Đời cho bao dấu đinh gai nhọn

Đau xé lòng nhau, rướm máu hường

 

Bởi giữa sinh ly và tử biệt

Từ trong còn mất, nẻo vô thường

Về đâu, trăng xế ngang đầm lạnh

Giọt nước cành dương, ai xót thương?

 

Khóc đã đằm lưng vai áo nhặm

Ơn trời, ơn đất, gạo thành cơm

Mùa Chay, lại một mùa Chay nữa

Cây biết đau và lá biết buồn

 

Là những dấm chua và mật đắng

Từng đêm canh thức đợi hừng đông

Nào ai thả lưới buông câu, nhỉ

Có để thuyền neo đậu bến trong?

 

Đôi lúc, bởi ơ hờ, nguội lạnh

Con mơ hồ giữa có và không

Lòng tin hóa phong rêu, cằn cỗi

Hỏi Chúa còn yêu con nữa không?

 

Con biết mình khô khan, yếu đuối

Nhưng hằng tin được rỗi linh hồn

Từ trong giọt máu sau cùng ấy

Đã nhú chồi xanh mưng búp non

 

Lạy Chúa, chiều nay chân gối mỏi

Nhọc nhằn lên dốc núi chon von

Bài ca ai hát Exsultet

Có phải là lời Chúa gọi con?

(Trích: Có một vườn thơ đạo 3)

___________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét