Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Gió Thở Hương Thần Khí

Lê Đình Bảng

Khi ấy, ngày măng tơ mới nhú

Tôi nghe rừng lá động hiên ngoài

Hình như, gió thở hương thần khí

Của đất, trời, sương, hoa mãn khai

 

Khi ấy, thiêng liêng, mầu nhiệm quá

Mà thơm tho mấy dải thiên hà

Mười phương nứt lộc, đêm quỳnh nở

Rợp cả rừng khuya, em, nhã ca

 

Khi ấy, gỗ trầm reo thánh tích

Chim quyên về dưới cụm hoa đào

Hồn tôi bỗng trổ ra vàng đá

Như phải bùa mê tận cõi nào

 

Có phải nguồn cơn đương cám dỗ

No nê phách ngọt đàn say rồi

Bồ câu ơi, cái gì như thể…

Ai đến làm quen giữa tiệc mời

 

Có phải thời gian như mật rót

Khi không, sao bổi hổi, bồi hồi?

Có gì thanh thoát, mênh mang quá

Mạch nước ngầm reo trong giếng thơi

 

Có phải hồn tôi đương mở cửa

Nên chăng, trời cũng muốn chiều người

Mời em xin nhảy mừng trong dạ

Theo những tình nhân vui sánh đôi

 

Ở đấy, lúa đồng chiêm ngậm sữa

Và quyên ca ríu rít vàng mười.

____________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét