Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Danh Sách Những Bạn Được Nhận Quà Khích Lệ

DANH SÁCH NHỮNG BẠN ĐƯỢC NHẬN QUÀ KHÍCH LỆ

GIẢI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN 2017

A. BỘ MÔN THƠ NHI ĐỒNG

1. Giuse Trần Nhật Hào (Ngọc Thạnh)

2. Luxia Trần Cao Khánh Linh (Ngọc Thạnh)

3. Phaolô Trần Vĩnh Phú (Vườn Vông)

4. Phanxicôxaviê Đào Minh Trung Nghĩa (Phú Hòa)

5. Têrêxa Nguyễn Thị Kim Trà (Phú Hòa)

6. Têrêxa Nguyễn Thị Kim Nương (Phú Hòa)

7. Phaolô Nguyễn Ngọc Tường Văn (Phú Hòa)

8. Catarina Cao Quỳnh Trường Nhi (Tuy Hòa)

B. BỘ MÔN THƠ THIẾU NIÊN

1. Phêrô Kiều Tấn Lực (Cây Rỏi)

2. Anna Lê Thị Hồng Đào (Cây Rỏi)

3. Maria Nguyễn Thị Trà My (Cây Rỏi)

4. Anna Hồ Thị Thúy Thy (Cây Rỏi)

5. Luxia Huỳnh Thị Kim Thương (Cây Rỏi)

6. Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khánh Vi (Tuy Hòa)

7. Maria Trịnh Thị Hiền (Tuy Hòa)

8. Mara Trịnh Thị Mỹ Phương (Tuy Hòa)

9. Têrêxa Lê Thị Mỹ Duyên (Tuy Hòa)

10. Maria Nguyễn Thị Kim Lan (Tuy Hòa)

11. Maria Bùi Thị Mỹ Duyên (Gia Chiểu)

12. Anê Nguyễn Thị Thu Hiền (Phú Hòa)

13. Simon Đỗ Quang Nhật (Phú Hòa)

C. BỘ MÔN VĂN NHI ĐỒNG

1. Phêrô Hồ Quốc Việt (Cây Rỏi)

2. Anna Võ Trần Ái My (Mằng Lăng)

3. Anê Đào Minh Hoàng Thục (Tuy Hòa)

4. Phêrô Lê Văn Lộc (Phú Hòa)

5. Maria Bùi Thị Ngọc Khuê (Phú Hòa)

6. Simon Lê Quang Long (Phú Hòa)

7. Luxia Bùi Châu Tuyên (Phú Hòa)

D. BỘ MÔN VĂN THIẾU NIÊN

1. Maria Nguyễn Thị Kim Lan (Tuy Hòa)

2. Anna Phạm Thị Triều Viễn (Tuy Hòa)

3. Maria Trịnh Thị Hiền (Tuy Hòa)

4. Vêrônica Đoàn Thị Kim Anh (Tuy Hòa)

5. Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Cây Rỏi)

6. Luxia Trương Thị Diễm Phúc (Cây Rỏi)

7. Maria Lê Minh Thư (Trường Cửu)

8. Phêrô Ngô Đức Thịnh (Trường Cửu)

9. Anna Nguyễn Trần Ngọc Châu (Xuân Quang)

10. Maria Nguyễn Thị Mỹ Thơ (Vườn Vông)

11. Matta Bạch Cao Thanh Thúy (Phú Hòa)

12. Matta Võ Trịnh Như Quỳnh (Phú Hòa)

13. Maria Nguyễn Thị Hoài Bão (Phú Hòa)

14. Maria Đậu Thị Trúc Ly (Tuy Hòa)

15. Anna Trần Thị Kiều Oanh (Vườn Vông)

_________________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét