Banner cột chính

Sống đẹp lòng Chúa

Bản Hoà Âm Ba Ngôi

Trăng Thập Tự

Chân phước Êlisabeth Chúa Ba Ngôi (Elisabeth Catez) sinh gần Bourges, nước Pháp, ngày 18-7-1880. Chị đạt giải nhất dương cầm thành phố năm 13 tuổi. Chị vào Dòng Cát Minh Dijon năm 1901. Ở đó chị đã sống đắm chìm trong chiêm ngắm và thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh đang ngự trong tâm hồn chị. Chị theo đuổi mục tiêu trở thành “lời ca ngợi cho vinh quang Thiên Chúa”. “Tôi đã tìm được thiên đàng của mình trên thế gian, vì thiên đàng là chính Thiên Chúa, mà Thiên Chúa đang ở trong tâm hồn tôi”.

Những thử thách bên trong và bệnh tật đã biến chị thành Tân nương của Đấng Chịu Đóng Đinh. Chị qua đời lúc rạng đông ngày 9.11.1906. Năm nay kỷ niệm 100 năm.

 

Đưa tay chạm phím tơ lòng,

Mà nghe réo rắt suối trong đầu nguồn.

Lần tay theo mạch trào tuôn,

Sông dào dạt nhạc, sóng cuồn cuộn thơ.

Bỗng ai chạm phím tình cờ,

Mà chia biền biệt đôi bờ nghĩa ân.

Ai về chèo vượt cam tân,

Và ai chở lại một vầng chói chang.

Lòng con một cõi thiên đàng,

Muôn muôn thần thánh còn đang hát mừng.

Có toà vũ trụ sáng trưng,

Có lời Mẹ hát không ngừng âu ca.

Vọng lời khen chúc muôn nhà,

Và khen quả phúc lòng Bà: Giêsu!

Thánh Thần thả Gió êm ru,

Nối thời gian với nghìn thu đá vàng.

Nối nhân tính với Thần Nhan,

Nối tình Con với ngút ngàn lòng Cha.

Thái hoà vừa một vừa ba,

Vang cung hợp xướng thiết tha dặt dìu.

Trời du dương nhạc mến yêu,

Cùng chung nguồn cội, trăm chiều hiệp thông.

Con nương theo phím tơ đồng,

Mà rung theo nhịp tiếng lòng Ngôi Con,

Thánh Thần hoà khúc véo von,

Hội chung trời đất vuông tròn trong Cha.

__________________________________

Đăng nhận xét

0 Nhận xét